1. SANE GURUJI YUVA PURASKAR / YUVA VAIDNYANIK PURASKAR

2. RADHABAI KULKARNI VIDHAYAK KARYAKARTI PURASKAR

3. SHAKUNTALA PARELKAR SEVAVRATI DOCTOR PURASKAR

Youth Awards